Air Products Home

News ReleaseAir Products start met de certificering van duurzame waterstof in Europa

Air Products een van de eerste ondernemingen die CertifHY Garanties van Oorsprong verkrijgt; duurzaam geproduceerde waterstof nu beschikbaar bij waterstoftankstations

07/02/2019 Brussel

Air Products (NYSE: APD), de grootste leverancier van waterstof ter wereld, is begonnen met een pilot voor de uitgifte van de eerste garanties van oorsprong (Guarantees of Origin) onder het CertifHY programma voor waterstof geproduceerd uit hernieuwbare energie.

De garanties van oorsprong worden uitgegeven voor de waterstof die geproduceerd wordt bij de chloralkali electrolyse fabriek van Nouryon in Rotterdam (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals). De fabriek gebruikt windenergie als onderdeel van haar energiemix. De duurzame energie is afkomstig van de onlangs opgeleverde Krammer en Bouwdokken windparken in Nederland. Nadat de waterstof eenmaal geproduceerd is, wordt het gas door Air Products opgewerkt voordat het via de bestaande waterstofpijpleiding in het Rotterdamse havengebied voor commercieel gebruik aangeboden wordt.

Als onderdeel van de pilot zullen twee klanten van Air Products, die actief zijn in de mobiliteitssector, de garanties van oorsprong voor de duurzaam geproduceerde waterstof ontvangen. De eerste is H2 MOBILITY Deutschland, een organisatie die een netwerk van waterstof tankstations in Duitsland exploiteert; de tweede is Transport for London, een openbaar vervoerbedrijf, dat waterstofbussen in de Britse hoofdstad heeft rijden.

De pilot is onderdeel van CertifHy, het eerste Europese programma voor Guarantees of Origin voor koolstofarm en duurzaam geproduceerde waterstof. Omdat het systeem in heel Europa toepasbaar is, kan er met behulp van deze garanties van oorsprong een innovatieve en transparante waterstofmarkt gecreёrd worden. Air Products, wereldwijd de grootste leverancier van waterstof aan raffinaderijen voor de productie van schone brandstoffen, heeft daarnaast uitgebreide ervaring in de markt voor waterstof als transportbrandstof. 

“Om een echte bijdrage te leveren aan een schone en duurzame transportsector is het essentieel dat alle partijen in de supply chain met elkaar samenwerken”, zei Kurt Lefevere, vice-president Northern Continent bij Air Products. “We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om operationele efficiency te bereiken en te helpen bij de realisering van de doelstellingen van de Europese Unie voor de reductie van koolstofdioxide op een kosteneffectieve manier. Een Europees systeem voor het afgeven van garanties van oorsprong voor duurzame waterstof zal deze doelstellingen zeker ondersteunen. Ons project met Nouryon is een innovatief voorbeeld van wat we kunnen bereiken daar waar de omstandigheden het toelaten.” 

“CertifHy groene waterstof kan een belangrijke rol spelen in vervoer en transport, maar is daarnaast ook essentieel voor de transitie naar een duurzame chemische industrie, waar waterstof op grote schaal als een grondstof wordt gebruikt. Deze EU-certificering is een belangrijke eerste stap om de markt voor groene waterstof verder te ontwikkelen en stelt de industrie bovendien in staat om een leidende rol bij deze transitie te spelen”, lichtte Marcel Galjee, energie directeur van Nouryon, toe. 

Nikolas Iwan, managing director van H2 MOBILITY Deutschland zei: “De CertifHy-certificaten voor groene waterstof van Air Products verhogen het aandeel van groene waterstof bij onze tankstations aanzienlijk. We zijn ervan overtuigd, dat CertifHy een bijdrage zal leveren aan een innovatieve, transparante Europese markt voor duurzaam geproduceerde waterstof.”

Het CertifHy-pilotprogramma zal in eerste instantie tot midden 2019 lopen. Het wordt gefinancierd door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU), een partnership van de Europese Commissie, de waterstofindustrie en onderzoeksinstellingen.

Over Air Products 
Air Products  (NYSE: APD) is al meer dan 75 jaar een wereldwijd toonaangevende onderneming voor industriële gassen. Het bedrijf levert industriële gassen en bijbehorende apparatuur aan tientallen bedrijfstakken zoals raffinage, de petrochemische industrie, metaalbewerking, elektronica, productiebedrijven en fabrikanten van voedingsmiddelen en dranken. Air Products is tevens wereldwijd de voornaamste leverancier van procestechnologie en -apparatuur voor vloeibaar aardgas (LNG).

Air Products realiseerde in boekjaar 2018 een omzet van $ 8,9 miljard uit de lopende activiteiten in 50 landen en heeft momenteel een beurswaarde van ongeveer $ 35 miljard. Ongeveer 16.000 enthousiaste, getalenteerde en toegewijde medewerkers worden gedreven door het hogere doel van Air Products: het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die het milieu ten goede komen, de duurzaamheid verbeteren die gericht zijn op de uitdagingen waar klanten, gemeenschappen en de wereld mee te maken krijgen. Ga voor meer informatie naar www.airproducts.be.  

NOTE: This release may contain forward-looking statements within the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements are based on management’s reasonable expectations and assumptions as of the date of this release regarding important risk factors. Actual performance and financial results may differ materially from projections and estimates expressed in the forward-looking statements because of many factors not anticipated by management, including risk factors described in the Company’s Form 10K for its fiscal year ended September 30, 2018.

Downloads

|

Informações para contato

Ocorreu um erro, preencha os campos em destaque.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

O que podemos responder para você?

  1. Que tipo de pesquisa?

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close